Selecteer een pagina

Algemene Voorwaarden

1. Algemeen

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten en producten aangeboden door Fit & Beauty Center Sunstar, gevestigd aan Hoevensebaan 36, 2950 Kapellen, België, met ondernemingsnummer 0459.306.183.

1.2 Door gebruik te maken van de diensten van Fit & Beauty Center Sunstar gaat u akkoord met deze algemene voorwaarden.

1.3 Fit & Beauty Center Sunstar behoudt zich het recht voor om deze algemene voorwaarden te allen tijde te wijzigen. De gewijzigde voorwaarden worden op de website geplaatst en zijn vanaf dat moment van kracht.

2. Zonnebankdiensten

2.1 Zonnebankdiensten kunnen niet online gereserveerd of betaald worden.

2.2 Klanten kunnen zonder afspraak langskomen tijdens de openingsuren om gebruik te maken van de zonnebankdiensten.

2.3 De betaling voor de zonnebankdiensten dient ter plaatse te worden voldaan.

3. Beautybehandelingen

3.1 Beautybehandelingen kunnen online gereserveerd en betaald worden via Stripe.

3.2 Reserveringen voor beautybehandelingen zijn bindend. Annuleringen dienen ten minste 24 uur van tevoren te worden doorgegeven via telefoon of email. Bij annuleringen minder dan 24 uur van tevoren of no-shows, wordt het volledige bedrag in rekening gebracht.

3.3 Fit & Beauty Center Sunstar behoudt zich het recht voor om reserveringen te annuleren in geval van overmacht of onvoorziene omstandigheden. In dergelijke gevallen wordt de klant zo spoedig mogelijk geïnformeerd en wordt er een nieuwe afspraak gepland of een terugbetaling gedaan.

4. Betalingen

4.1 Alle prijzen zijn inclusief BTW en andere van overheidswege opgelegde heffingen.

4.2 Voor online betalingen via Stripe gelden de gebruiksvoorwaarden en het privacybeleid van Stripe.

4.3 Betalingen voor zonnebankdiensten dienen ter plaatse te worden voldaan, contant of via betaalkaart.

5. Aansprakelijkheid

5.1 Fit & Beauty Center Sunstar is niet aansprakelijk voor enige schade, verlies of letsel als gevolg van het gebruik van de zonnebankdiensten of beautybehandelingen, tenzij sprake is van opzet of grove nalatigheid.

5.2 Klanten dienen zelf verantwoordelijkheid te nemen voor hun eigen gezondheid en welzijn en het personeel te informeren over eventuele medische aandoeningen of allergieën die van invloed kunnen zijn op de behandeling.

6. Privacybeleid

6.1 Fit & Beauty Center Sunstar respecteert de privacy van alle klanten en zorgt ervoor dat persoonlijke informatie vertrouwelijk wordt behandeld. Voor meer informatie, zie ons cookie- & privacypolicy op de website.

7. Klachten

7.1 Klachten over de dienstverlening van Fit & Beauty Center Sunstar kunnen worden ingediend via email: info@sunstar.be of telefonisch: 03 605 31 81.

7.2 Fit & Beauty Center Sunstar streeft ernaar om klachten binnen 14 dagen na ontvangst te behandelen.

8. Toepasselijk recht

8.1 Op deze algemene voorwaarden is het Belgisch recht van toepassing.

8.2 Geschillen voortvloeiend uit of verband houdend met deze algemene voorwaarden zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in België.

Contactinformatie

Fit & Beauty Center Sunstar
Hoevensebaan 36
2950 Kapellen, België
Telefoon: 03 605 31 81
Email: info@sunstar.be
Ondernemingsnummer: 0459.306.183